จป.วิชาชีพ

Postion   จป.วิชาชีพ
Detail Job  
รูปแบบงาน : ประจำ

สถานที่ปฏิบัติงาน : สมุทรสาคร

เงินเดือน (บาท) : ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
- รายงานความปลอดภัยประจำเดือนต่อหน่วยงานรายชการของรัฐบาลตามกฎหมาย
- ดูแลความปลอดภัยของพนักงาน
Qualifications  
เพศ : ชาย / หญิง

อายุ (ปี) : 25 ปีขึ้นไป

ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาอาชีวอนามัยหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ (ปี) : 2-3 ปี
Welfare  
1. ประกันสังคม
2. เบี้ยขยัน
3. ชุดฟอร์ม
4. โบนัสประจำปี
5. รถรับส่งพนักงาน
6. สหกรณ์ออมทรัพย์ ฯ
Salary   0   Bath.
The number of workers   1   People