พนักงานขายโครงการ

Postion   พนักงานขายโครงการ
Detail Job  
รูปแบบงาน : ประจำ

สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (ทุกเขต)

เงินเดือน (บาท) : ไม่ระบุ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :
- ดูแลลูกค้าเก่า เพิ่มลูกค้าใหม่
- วางกลยุทธ์ทางการตลาด งานขาย
- ทำตลาด
Qualifications  
เพศ : หญิง

อายุ (ปี) : 25 ปีขึ้นไป

ระดับการศึกษา : ปวส. ขึ้นไป เอกการตลาดหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์ (ปี) : ไม่ระบุ

คุณสมบัติเพ่ิมเติม :
- มีความขยัน อดทน ซึ่อสัตย์
Welfare  
1. ประกันสังคม
2. เบี้ยขยัน
3. ชุดฟอร์ม
4. โบนัสประจำปี
Salary   0   Bath.
The number of workers   1   People