K273 K274( แผ่นดราฟกั้นถนนขนาดสั้นและขนาดยาว )

 

 

แผ่นดราฟกั้นถนนขนาดสั้นและขนาดยาว


รายละเอียดสินค้า

แผ่นดราฟกั้นถนนขนาดสั้น (K273)

ความสูง : 20.0 ซม.

ความยาว : 195.0 ซม.

ความหนา : 5.5 ซม.

แผ่นดราฟกั้นถนนขนาดยาว (K274)

ความสูง : 20.0 ซม.

ความยาว : 300.0 ซม.

ความหนา : 5.5 ซม.