K294 K294/1( กล่องไฟกระพริบ )

 

 

กล่องไฟกระพริบ


รายละเอียดสินค้า

ขนาดบน : 2.0 x 19.0 ซม.

ขนาดฐาน : 7.7 x 12.4 ซม.

ความสูง : 32.6 ซม.ผ่าครอบไฟกระพริบมี 2 สี คือ สีเหลืองและสีแดง โดยมี 2 รูปแบบการทำงาน

-รหัส K294 เป็นระบบ Manual ควบคุมการทำงานของไฟ โดยใช้สวิทซ์ เปิด-ปิด

-รหัส K294/1 เป็นระบบอัตโนมัติ หลังจากเปิดสวิทซ์ ไฟจะทำงานโดยอัตโนมัติเมื่อยู่ในที่มืด