WA40 WA60 WA80 WA100 WA120 WA150 WA200 WA300 WA400( ตู้แช่ขาสูงมาตรฐาน )

 

 

ตู้แช่ขาสูงมาตรฐาน


รายละเอียดสินค้า
ตู้แช่ขาสูงมาตรฐาน 40 ลิตร (WA40)

ขนาดภายนอก (ซม.) : 41.0 x 56.0 x 41.0

ขนาดภายใน (ซม.) : 32.0 x 44.0 x33.0

ตู้แช่ขาสูงมาตรฐาน 60 ลิตร (WA60)

ขนาดภายนอก (ซม.) : 46.0 x 60.0 x 44.0

ขนาดภายใน (ซม.) : 37.0 x 49.5 x 36.5

ตู้แช่ขาสูงมาตรฐาน 80 ลิตร (WA80)

ขนาดภายนอก (ซม.) : 47.5 x 69.0 x 50.5

ขนาดภายใน (ซม.) : 52.5 x 80.0 x 50.5

ตู้แช่ขาสูงมาตรฐาน 100 ลิตร (WA100)

ขนาดภายนอก (ซม.) : 50.0 x 70.5 x 55.0

ขนาดภายใน (ซม.) : 41.0 x 58.0 x 43.0

ตู้แช่ขาสูงมาตรฐาน 120ลิตร (WA120)

ขนาดภายนอก (ซม.) : 52.0 x 79.0 x 55.5

ขนาดภายใน (ซม.) : 42.0 x 66.0 x 43.0

ตู้แช่ขาสูงมาตรฐาน 150ลิตร (WA150)

ขนาดภายนอก (ซม.) : 56.5 x 88.0 x 63.0

ขนาดภายใน (ซม.) : 47.0 x 75.0 x 49.0

ตู้แช่ขาสูงมาตรฐาน 200 ลิตร (WA200)

ขนาดภายนอก (ซม.) :62.0 x 94.0 x 65.0

ขนาดภายใน (ซม.) : 52.5 x 79.5 x 51.0

ตู้แช่ขาสูงมาตรฐาน 300 ลิตร (WA300)

ขนาดภายนอก (ซม.) : 67.5 x 105.0 x 79.5

ขนาดภายใน (ซม.) : 57.5 x 89.5 x 61.0

ตู้แช่ขาสูงมาตรฐาน 400 ลิตร (WA400)

ขนาดภายนอก (ซม.) : 75.0 x 107.0 x 86.0

ขนาดภายใน (ซม.) : 64.5 x 92.5 x 67.0

ตู้แช่ขาสูงมาตรฐาน 500 ลิตร (WA500)

ขนาดภายนอก (ซม.) : 84.0 x 112.0 x 87.0

ขนาดภายใน (ซม.) : 74.0 x 97.5 x 69.5

ตู้แช่ขาสูงมาตรฐาน 600 ลิตร (WA600)

ขนาดภายนอก (ซม.) : 88.0 x 118.0 x 93.0

ขนาดภายใน (ซม.) : 77.0 x 103.0 x 75.0

ตู้แช่ขาสูงมาตรฐาน 800 ลิตร (WA800)

ขนาดภายนอก (ซม.) : 103.0 x 130.5 x 94.5

ขนาดภายใน (ซม.) : 93.5 x 115.5 x 75.0

ตู้แช่ขาสูงมาตรฐาน 1000 ลิตร (WA1000)

ขนาดภายนอก (ซม.) : 115.0 x 143.5 x 98.0

ขนาดภายใน (ซม.) : 103.0 x 127.0 x 77.0