SH80 SH100 SH120 SH150 SH200 SH300 SH400 SH600 SH8( ตู้แช่ขาสูงบานพับมือจับ )

 

 

ตู้แช่ขาสูงบานพับมือจับ


รายละเอียดสินค้า
ตู้แช่ขาสูงธรรมดา 80 ลิตร (SH80)

ขนาดภายนอก (ซม.) : 48.0 x 68.0 x 50.5

ขนาดภายใน (ซม.) : 39.0 x 57.0 x 39.5

ตู้แช่ขาสูงธรรมดา 100 ลิตร (SH100)

ขนาดภายนอก (ซม.) : 48.5 x 71.5 x 54.5

ขนาดภายใน (ซม.) : 38.0 x 57.0 x 43.0

ตู้แช่ขาสูงธรรมดา 120 ลิตร (SH120)

ขนาดภายนอก (ซม.) : 48.0 x 77.5 x 54.5

ขนาดภายใน (ซม.) : 39.0 x 63.5 x 43.0

ตู้แช่ขาสูงธรรมดา 150 ลิตร (SH150)

ขนาดภายนอก (ซม.) : 54.5 X 86.5 x 64.0

ขนาดภายใน (ซม.) : 44.5 x 73.5 x 49.0

ตู้แช่ขาสูงธรรมดา 200 ลิตร (SH200)

ขนาดภายนอก (ซม.) : 60.0 x 94.0 x 65.5

ขนาดภายใน (ซม.) : 51.0 x 81.0 x 51.0

ตู้แช่ขาสูงธรรมดา 300 ลิตร (SH300)

ขนาดภายนอก (ซม.) : 67.5 x 105.0 x 78.5

ขนาดภายใน (ซม.) : 55.5 x 91.0 x 61.0

ตู้แช่ขาสูงธรรมดา 400 ลิตร (SH400)

ขนาดภายนอก (ซม.) : 74.0 x 107.0 x 86.0

ขนาดภายใน (ซม.) : 65.5 x 93.0 x 67.0

ตู้แช่ขาสูงธรรมดา 600 ลิตร (SH600)

ขนาดภายนอก (ซม.) : 82.5 x 116.5 x 95.5

ขนาดภายใน (ซม.) : 74.0 x 103.0 x 77.5

ตู้แช่ขาสูงธรรมดา 800 ลิตร (SH800)

ขนาดภายนอก (ซม.) : 99.0 x 128.0 x 95.5

ขนาดภายใน (ซม.) : 87.5 x 112.0 x 73.5