KP-2000 KP-3000 KP-5000 KP-6000( ถังบำบัดน้ำเสีย )

 

 

ถังบำบัดน้ำเสีย


รายละเอียดสินค้า

รายละเอียดถังบำบัดนำเสีย

-ตัวถังผลิตจาก (MEDIUM DENSITY POLYETHYLENE)

-ความหนาของตัวถังไม่น้อยกว่า 6 มม.

-ความหนาวัสดุแผ่นกั้นต้องไม่น้อยกว่า 4 มม.

-MEDIA ผลิตจาก POLYETHYLENE พื้นที่ผิดว 102 ตรม./ลบม.

-ฝาถังผลิตจากวัสดุ (HIGH DENSITY POLYETHYLENE)

-ข้อต่ออ่อนระบายน้ำขนาด ∅4 นิ้ว ทำจากยางธรรมชาติ หล่อพิเศษมีการยืดหยุ่นที่ดี

-แคล้มรัดสแตนเลส ทำจากสแตนเลสที่ได้รับการพัฒนา ออกแบบสำหรับงาน ที่ใช้ใต้ดินโดยเฉพาะ เนื่องจาก มีความทนต่อกรด และไม่เป็นสนิม

-รูระบายอากาศขนาด ∅2 นิ้ว

ถังบำบัดน้ำเสีย (KP-2000)

H x D x I x O : 1780 x 1480 x 150 x 240

รูระบายอากาศขนาด : 2 นิ้ว

ข้อต่ออ่อนระบายน้ำขนาด : 4 นิ้ว


ถังบำบัดน้ำเสีย (KP-3000)

H x D x I x O : 1970 x 1730 x 150 x 200

รูระบายอากาศขนาด : 2 นิ้ว

ข้อต่ออ่อนระบายน้ำขนาด : 4 นิ้ว


ถังบำบัดน้ำเสีย (KP-5000)

H x D x I x O : 2250 x 2000 x 140 x 190

รูระบายอากาศขนาด : 2 นิ้ว

ข้อต่ออ่อนระบายน้ำขนาด : 4 นิ้ว


ถังบำบัดน้ำเสีย (KP-6000)

H x D x I x O : 2360 x 2150 x 150 x 190

รูระบายอากาศขนาด : 2 นิ้ว

ข้อต่ออ่อนระบายน้ำขนาด : 4 นิ้ว