KP-1000 KP-1600 KP-1800( ถังบำบัดน้ำเสีย 5 ขา )

 

 

ถังบำบัดน้ำเสีย 5 ขา


รายละเอียดสินค้า

รายละเอียดถังบำบัดนำเสีย

-ตัวถังผลิตจาก (MEDIUM DENSITY POLYETHYLENE)

-ความหนาของตัวถังไม่น้อยกว่า 6 มม.

-ความหนาวัสดุแผ่นกั้นต้องไม่น้อยกว่า 4 มม.

-MEDIA ผลิตจาก POLYETHYLENE พื้นที่ผิดว 102 ตรม./ลบม.

-ฝาถังผลิตจากวัสดุ (HIGH DENSITY POLYETHYLENE)

-ข้อต่ออ่อนระบายน้ำขนาด ∅4 นิ้ว ทำจากยางธรรมชาติ หล่อพิเศษมีการยืดหยุ่นที่ดี

-แคล้มรัดสแตนเลส ทำจากสแตนเลสที่ได้รับการพัฒนา ออกแบบสำหรับงาน ที่ใช้ใต้ดินโดยเฉพาะ เนื่องจาก มีความทนต่อกรด และไม่เป็นสนิม

-รูระบายอากาศขนาด ∅2 นิ้ว

ถังบำบัดน้ำเสีย 5 ขา (KP-1000)

H x D x I x O : 1500 x 1210 x 130 x 160

รูระบายอากาศขนาด : 2 นิ้ว

ข้อต่ออ่อนระบายน้ำขนาด : 4 นิ้ว


ถังบำบัดน้ำเสีย 5 ขา (KP-1600)

H x D x I x O : 1640 x 1370 x 130 x 220

รูระบายอากาศขนาด : 2 นิ้ว

ข้อต่ออ่อนระบายน้ำขนาด : 4 นิ้ว


ถังบำบัดน้ำเสีย 5 ขา (KP-1800)

H x D x I x O : 1750 x 1420 x 150 x 220

รูระบายอากาศขนาด : 2 นิ้ว

ข้อต่ออ่อนระบายน้ำขนาด : 4 นิ้ว