K049 K050 K051 K053 K060( ถังน้ำปากวางมอเตอร์ )

 

 

ถังน้ำปากวางมอเตอร์


รายละเอียดสินค้า

ถังน้ำปากวางมอเตอร์ 200 ลิตร (K049)

ขนาดถัง : 12.6 ซม.

ขนาดฐาน : 57.5 ซม.

ความสูง : 94.0 ซม.


ถังน้ำปากวางมอเตอร์ 300 ลิตร (K050)

ขนาดถัง : 12.6 ซม.

ขนาดฐาน : 57.5 ซม.

ความสูง : 130.0 ซม.


ถังน้ำปากวางมอเตอร์ 500 ลิตร (K051)

ขนาดถัง : 26.5 ซม.

ขนาดฐาน : 186.5 ซม.

ความสูง : 104.5 ซม.


ถังน้ำปากวางมอเตอร์ 1,500 ลิตร (K053)

ขนาดถัง : 32.0 ซม.

ขนาดฐาน : 110.0 ซม.

ความสูง : 370.8 ซม.


ถังน้ำปากวางมอเตอร์ 1,000 ลิตร (K060)

ขนาดถัง : 32.0 ซม.

ขนาดฐาน : 110.0 ซม.

ความสูง : 127.0 ซม.