KB030 KB031 KB032 KB033( ถังขยะฝังกำแพง )

 

 

ถังขยะฝังกำแพง


รายละเอียดสินค้า

ถังขยะฝังกำแพงเหลี่ยมใหญ่ (KB030)

ความกว้าง : 660.0 มม.

ความยาว : 585.0 มม.

ความสูง : 860.0 มม.

-วงกบอลูมิเนียม

-กรอบบานอลูมิเนียม

-บานเกล็ดอลูมิเนียม

ถังขยะไส้ใน

-ความจุ 115 ลิตร

-เป็นถังเก็บขยะใหม่

-ขนาด ∅490.0 x 690.0 มม. ถังขยะฝังกำแพงเหลี่ยมเล็ก (KB031)

ความกว้าง : 580.0 มม.

ความยาว : 585.0 มม.

ความสูง : 775.0 มม.

-วงกบอลูมิเนียม

-กรอบบานอลูมิเนียม

-บานเกล็ดอลูมิเนียม

ถังขยะไส้ใน

-ความจุ 80 ลิตร

-เป็นถังเก็บขยะใหม่

-ขนาด ∅400.0 x 580.0 มม. ถังขยะฝังกำแพงเหลี่ยมใหญ่ (KB032)

ความกว้าง : 660.0 มม.

ความยาว : 585.0 มม.

ความสูง : 860.0 มม.

-วงกบอลูมิเนียม

-กรอบบานอลูมิเนียม

-บานไม้ฝา วีว่า

ถังขยะไส้ใน

-ความจุ 115 ลิตร

-เป็นถังเก็บขยะใหม่

-ขนาด ∅490.0 x 690.0 มม. ถังขยะฝังกำแพงเหลี่ยมเล็ก (KB033)

ความกว้าง : 580.0 มม.

ความยาว : 585.0 มม.

ความสูง : 775.0 มม.

-วงกบอลูมิเนียม

-กรอบบานอลูมิเนียม

-บานไม้ฝา วีว่า

ถังขยะไส้ใน

-ความจุ 80 ลิตร

-เป็นถังเก็บขยะใหม่

-ขนาด ∅400.0 x 580.0 มม.